Ditt lodd er på mange måter alltid et vinnerlodd!

Når du kjøper lodd hos Postkodelotteriet, bidrar du til å gjøre verden til et litt bedre sted.
Minst 50% av nettoinntekten, etter at gevinster har blitt utdelt, går til veldedige organisasjoner.
I Norge støtter vi SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond.

Disse står bak lotteriet:

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn, og samarbeider med, støtter og påvirker lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter slik at barn får sin rett til god omsorg oppfylt. Vi sørger for at barna kan gå i skole og får et hjem og en familie.

I dag finnes det ca 550 barnebyer rundt om kring i verden, fordelt på 134 land. SOS-barnebyer driver også skoler, sosiale sentre, yrkesskoler, ungdomshjem og medisinsklinikker. SOS-barnebyer arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon.

www.sos-barnebyer.no

WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond kjemper for natur og miljø over hele verden. Vårt mål er å beskytte naturmangfoldet og fremme en bærekraftig bruk av verdens naturressurser. WWF legger også stor vekt på å finne løsninger på en av våre største utfordringer - klimaendringene.

Vår visjon er en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. Det krever at vi er i felt, på lobbymøter, i klimaforhandlinger, på TV - og der beslutningene blir tatt.

www.wwf.no

Postkodelotteriet med ny utdeling:

Millioner til SOS-barnebyer og WWF under Arendalsuka

Postkodelotteriet ble først lansert i fjor høst, men har allerede gitt store bidrag til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond. Under Arendalsuka, der begge organisasjonene er til stede, ble den andre sjekken for i år overlevert.

Onsdag var Postkodelotteriet og deres ambassadør Tom Stiansen på plass i havna i Arendal. Der møtte de generalsekretærene i de to organisasjonene som innehar konsesjonen til å drive lotteriet i Norge. Postkodelotteriet har hatt en jevn vekst det siste året, og Tom Stiansen kunne dermed overrekke en sjekk til hver av organisasjonene på hele 1 147 277 kroner.

Totalt har dermed organisasjonene fått 3 127 496 kroner siden lotteriet startet opp i fjor, og midlene ble tatt godt imot.

Jubel hos organisasjonene

Både hos SOS-barnebyer og WWF ble det stor jubel da de åpnet gullkonvoluttene med sjekkene. Fra SOS-barnebyer var det generalsekretær Bente Lier som tok i mot pengene.

– Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem, dette bidrar støtten fra Postkodelotteriet til. Omsorg er avgjørende for hvert enkelt barn, og nødvendig for utviklingen av samfunnet de blir en del av som voksne. Med støtten fra Postkodelotteriet kan SOS-barnebyer nå flere barn, og bidra til utvikling i barnas lokalsamfunn, sier en fornøyd Lier.

Hos WWF peker de på WWFs Living Planet Report som viser at verdens dyrebestander er redusert med gjennomsnittlig 60 prosent siden 1970.

– Pilene peker feil vei for både dyr, natur og økosystemer. Når naturen ødelegges, kan konsekvensene bli store – ikke bare for verdens ville dyr, men også for oss mennesker. Naturen skaffer oss vann, mat, stabilt klima og en lang rekke ulike råvarer, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF, og fortsetter.

– Derfor kjemper WWF, godt hjulpet av de frie midlene fra Postkodelotteriet, på mange plan: Fra å fjerne plast i havet og bekjempe klimaendringer, til å redde utrydningstruede fjellgorillaer og deres leveområder, avslutter Bård Vegar Solhjell.

Verdens tredje største

Å gi til samfunnet har alltid vært viktig for Postkodelotteriet i alle land de opererer, noe som har ført til at de faktisk er den tredje største private humanitære giveren i verden.

– Totalt har de som har kjøpt lodd i lotteriene våre delt ut nærmere 90 milliarder kroner til humanitære prosjekter og organisasjoner i hele verden. I dag nådde vi nok en viktig milepæl i Norge, ved å igjen kunne gi tilbake til organisasjonene og det er så hyggelig at Norge har tatt så godt imot oss forteller Roger Magnergård i Postkodelotteriet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Roger Magnergård, kommunikasjonssjef for Postkodelotteriet i Norge
Tlf: (+46) 70 232 40 80
E-post: roger.magnergard@postkodelotteriet.no

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer. Lukk.